stiltehuis
een plaats om tot rust te komen, een tweede thuis in de natuur, voor onthaasten, bezinnen en herbronnen

2 stilteweken kampeertocht, onthaasten, bergwandelen, bezinnen, herbronnen.

zaterdag 16 tot zaterdag 30 juni 2018. Stilte, onthaasten, bezinnen, beseffen, (half-) vasten en bergwandelen. 2 weken door de Pyreneeën zwerven. Midden nog eenzame wilde natuur kamperen. Leven als een heremiet.
Je leven laten dekanteren. Je natuurlijke aangeboren meditatieproces herontdekken en laten verdiepen.
Een introductie tot je terugtrekken hoog in de bergen, er je weg leren vinden en midden in de natuur kamperen. Ervaren hoe weinig je ècht nodig hebt om tot rust te komen, te onthaasten en te bezinnen. Je konditie verbeteren en klaarder zien. = Herbronnen voor lichaam en geest.
Een voorbereiding op onze 4 weken als je nog geen bergervaring hebt. Of, eerst wat voorzichtiger wil ervaren wat die natuurlijke basis van elke spiritualiteit en religie is, waar woestijnmonniken, heremieten en kluizenaars over berichtten.

2 weken stilte retraite,
avontuurlijke kampeertocht,
onthaasten, bezinnen, herbronnen,
gezond bergwandelen,
natuurlijk mediteren,
praktisch.

 

retraite bezinning, vasten en meditatie in de bergen2 weken silte, 2 weken eenvoud, 2 weken retraite.

Twee weken weg van je alledaags leven met zijn vreugden en zorgen. Retraite = je terugtrekken in stilte en eenzaamheid temidden nog ongerepte natuur hoog in de bergen. Leven als een eremiet, het diepere van jezelf terug te vinden: Wat je ècht belangrijk vindt, je waarden, hoe je die al dan niet realizeert in je leven. Je leven laten bezinken en uitklaren.

Retraite: tijd nemen om tot enig inzicht te komen. Bezinnen over hoe je menselijker kan worden. Lichaamsbewuster, betrouwbaarder, samenwerkender, meer verbonden en solidair, geëngageerder, rechtvaardiger. Liefdevoller ook:  empathischer, tactvoller, milder, begrijpender, vriendelijker. Kortom, retraite tijd maken voor bezinning. Tijd om tot inzicht te komen over je leven en manier van leven en hoe je lijf dat ervaart.

Retraite kampeertocht, onthaasten, rust, een betere conditie en bezinning.

Je trekt je ook terug in eenvoud, soberheid, van onthechting. Onthechting? Vrij nemen van wat je anders bezig houdt. Van waar je je anders mee bezig houdt. Vrij van radio, televisie, smartphone, mp3, sociale media, berichtjes, hobby's, contacten, lectuur, schrijven, ... bezig zijn. 2 weken ècht vrij. Om te laten bezinken. Uitklaren en tot inzicht te komen over hoe je meer geluk in je leven brengt. En, in dat van met wie je verbonden bent. Of je verbonden hebt.

2 weken retraitevakantie weg van de beschaving, de drukte, het werk, ..., de natuur in, de bergen in. In je rugzak enkel wat je voor 14 dagen leven als een eremiet in de bergen nodig hebt: Een stormbestendig zwerftentje, een warme slaapzak, een goed isolerend slaapmatje, warme reserve kleding, kookgerei, voedsel, was- en hygiënespullen. Meer heb je niet nodig. Alles samen weegt wat je zo ècht nodig hebt, hooguit 15kg. Alles wat je nodig hebt om van de wijdse vergezichten, de prachtige bergmeren en de nog wilde natuur te kunnen genieten. Warm en droog, hoe het weer ook wordt. Onthecht, vrij, alle tijd om te bezinnen, te laten bezinken, te laten uitklaren, tot inzicht te komen. Een meditatie kampeertocht. Dagen van meditatief bergwandelen afgewisseld met je terugtrekken om te kamperen in de nog wilde eenzaamheid. Dit kluizenaarsleven nodigt je uit tot zelfredzaamheid, voorzichtigheid en betrouwbaarheid. En, laat je toe door niets doen je natuurlijk aangeboren meditatieproces te herontdekken en toe te laten. En, je erdoor laten boeien hoe het je leven uitklaart en je inzicht brengt.

Meditatief bergwandelen door de nog wilde bergen ver van de belopen paden zwervend rondtrekken: 1 dag op 3. Je terugtrekken in stilte en eenzaamheid: 2 dagen op 3 in een eigen plek ver van de anderen. Eerst en vooral tot rust komen, uitslapen, bewuster dromen, dagdromen, laten opkomen wat wil opkomen. Natuurlijke meditatieprocessen die tot bewustworden en inzicht leiden waar je tijdens de drukte van je gewone leven de gelegenheid niet toe krijgt. Zodat het bezinken en uitklaren, het bezinnen kan beginnen. Want daarvoor ben je gekomen.

 

2 weken retraite, mediteren en bezinnen, bergervaring opdoen.Bezinning: je openen voor wat je organisme weet want lichamelijk ervaart.

Bezinnen = tot je zinnen komen. Tot je lichamelijke beleving van je eigen manier van waarnemen, begrijpen, omgaan, doen, laten,....  van je leven en manier van leven en hoe je lijf daaronder openbloeit of lijdt. Bezinnen, niet nadenken. Bij nadenken reproduceer je alleen maar je gewoontes van waarnemen, begrijpen, beleven, doen, laten en je omgang met wat er gebeurt. Bezinnen is ook dat loslaten.

Loslaten, om je te laten konfronteren door wat je meemaakt, in beide betekenissen van 'meemaken'. De boom herken je aan zijn vruchten. Hoe je ècht bent, herken je aan wat er je toevalt in je leven en hoe je daarmee omgaat.

Je beleeft enkel je leven. Ook in beide betekenissen: als naamwoord en als werkwoord. En die beleving is eerst en vooral je lichamelijke ervaring van je leven. Hoe je lichaam je leven ervaart. Of het er zich goed, gelukkig bij voelt, of eronder lijdt? En, je leeft maar één keer. Je leven is het enige want je ècht hebt. Omdat je het bent.
Is er dan wat anders belangrijk dan gelukkig zijn?

 

Vasten en Bergwandelen.

Wandelen, stevig wandelen, bergwandelen. En, je eet tijdens deze 2 weken retraite tussen 2.000 en 3.000 m enkel het nodige: sobere vezelrijke voeding (musli, quinoa, pasta) geen opwekkende of alcoholische dranken, thee of koffie. Samen amper 3 kg voedsel. Bergwandelen en zo halfvasten doet je niet zomaar afvallen. Overtollig vet bouw je zo om tot een leniger lijf, stevigere spieren, uithouding en kracht.

In de bergen ver van de belopen paden wordt je wandelen vanzelf meditatiever, op het hier en nu gericht. Je let op waar je je voeten plaatst. Terwijl je zo ook je evenwicht verbetert, onthecht het je ook van wat je voor 2 weken achter je laat.
Door dat meditatief, natuurlijk ongeconcentreerd oplettend, bergwandelen krijg je meer lichaamsbesef. Dat anders bewegen, meer in contact met de grond leven in je tent, verhoogt je lichaamsbesef. Je wordt je lijf meer gewaar. Dat is nodig opdat je meditatie ook je lichaamsbesef kan integreren. Zodat je bewuster wordt. Tot lichamelijk bewust ervaren inzicht kan komen. Je leven als geheel aanvoelen.

 

natuurlijke meditatie, bezinning en bewustwording.Mediteren.

Er wordt nogal wat commerciële onzin verkocht over meditatie. Waar het zoals slapen en dagdromen een kosteloos natuurlijk, aangeboren verwerkings- en helingsproces gaat. Je hoeft je er niet voor te concentreren, te focussen of een moeilijke houding voor aan te nemen. Je organisme begint vanzelf te mediteren als je je in alleen zijn, stilte en niets doen terugtrekt. Je kan die natuurlijke meditatie, zomin als slapen of dagdromen, doèn komen. Maar je kan hem wel opnieuw toelaten. Je kan hem alleen maar toelaten. De 2 dagen stilte retraite op 3 bieden je daartoe alle gelegenheid.

Het gaat het makkelijkst als je gewoon op je rug gaat liggen. En, je bewust laat worden van hoe je je ademhaling vasthoudt. Als je dat naargelang je het gewaarwordt, loslaat, komt je aangeboren natuurlijk meditatie proces vanzelf opnieuw op gang. Door je verhoogd lichaamsbesef komt een soort vrij zwevend in beelden en gewaarwordingen bewust worden op. Herinneringen komen. Ook ervaringen van vroeger waar je helemaal niet meer aan dacht. Je lijf reageert met onvermoedde refleksen. Probeert zichzelf weer te richten, in een eutonische houding te brengen, je rug te rechten, je ademhaling verder te bevrijden. Als je je nieuwsgierig aan dat vreemde gebeuren overgeeft, begin je te merken dat het je leven uitklaart, je ademhaling verdiept, je meer in je zwaartepunt (hara) komt en eutonischer wordt.
En, je wordt je bewuster van je leven als geheel. Van waar je daar nu, gezien je leeftijd, in staat. Van de ongevere tijd die je nog hebt, er nog zal zijn. De groepen waar je van deel uitmaakt, je omgeving duikt op. Hier en nu, zo wordt je bewust, in deze periode van mijn leven, met deze mensen. Je leven, je omgeving, je lijf en jezelf worden je als één geheel bewust.  = Hoe je leeft. De sfeer die daarvan uitgaat. En hoe je lijf die sfeer ervaart. Hoe je lijf zich bij je leven en je manier van leven voelt.

2 weken retraite temidden van een nog prachtige wilde natuur. Hele 2 weken tijd om je natuurlijke aangeboren manier van uitklaren, helen en bewustworden, te herontdekken en te laten verdiepen. Dat natuurlijk aangeboren meditatieproces streeft naar gelukkig samenzijn en een boeiend zinvol gelukkig leven dat je lichamelijk deugd doet. Eens je die natuurlijke meditatieprocessen tijdens zo'n retraitevakantie ervaren hebt, kan je er ook thuis dagelijks tijdjes voor uittrekken. En je zo verder aan dat boeiend, merkwaardig, zich vanzelf verdiepende verwerkings- en helingsproces over te geven. En zo bewuster beginnen leven.

 

2 weken retraite, vasten wandelen en mediteren met Richard van EgdomPraktisch.

Begeleiding: Richard van Egdom. Richard is een ervaren bergwandelgids en extern docent fenomenologie aan de school voor voorgezette opleidingen van de universiteit van Rijsel. Daar geeft hij seminaries over de synergie van lichaamsbesef, morele ontwikkeling, kritisch denken en wat 'spiritueel ontwaken' genoemd wordt.

Deelnemers krijgen een lijstje van wat je allemaal nodig hebt.

Deelnemingsvoorwaarden:

Minimum leeftijd is 30 jaar. Een goede lichamelijke conditie is nodig. Body Mass Index tussen 21 en 25, niet meer, niet minder. Zonder problemen je rugzak van max. 15kg of max. 1/4 van je gewicht aan 300m hoogteverschil per uur bergop kunnen dragen, gedurende 5 uur, met een pauze om de 2 uur. 300m hoogteverschil per uur komt overeen met 4km per uur in Vlaanderen of Nederland.
Zelfredzaamheid, voorzichtigheid, hulpvaardigheid en betrouwbaar zijn nodig: we wandelen en kamperen ver van de belopen paden. Het gebergte is geen park. Reliëf en weer houden niet altijd voorzienbare risco's in. Deelname is op eigen risico.
Centraal voor een optimale bezinning over je levenswijze, je leven en waar je erdoor aan meedoet zijn het je terugtrekken in stilte, nietsdoen en eenzaamheid in een nog wilde omgeving. Je kan dus niet als koppel of met een vriend of vriendin deelnemen.
Kosten? Lid zijn of worden. Meer info daarover op onze pagina meedoen aan het stiltehuis. Of mail of bel Richard richard@stiltehuis-pyreneeen.org tel. +33 66 99 33 11 (mobiel) of .

Print Friendly and PDF

2 weken stilte onthaasten tot rust komen in de bergen   2 weken bezinningsretraite meditatie contemplatie en ascese   retraite natuurlijke spiritualiteit spirituele begeleiding