stiltehuis
een plaats om tot rust te komen, een tweede thuis in de natuur, voor onthaasten, bezinnen en herbronnen

4 stilteweken. Levensbalans opmaken, tot inzicht komen, bijsturen.

Zaterdag 14 juli tot zaterdag 11 augustus 2018.
Levensevaluatie, levensbalans
4 weken stilteretraite : tot rust te komen, onthaasten, je leven te laten uitklaren.
Bewust worden van je eindigheid, van waar je nu staat in je leven. Je leven = het enige wat je echt hebt doordat je het bent.
Hoe je lijf je leven lichamelijk ervaart? Waar je dat toe uitnodigd voor een zinvol en gelukkig verder leven dat deugd doet?
In stilte en eenzaamheid duikt dat aangeboren natuurlijk levensevaluatie proces weer op. Ondersteund door vasten (enkel het nodige eten), bergwandelen en midden een prachtige nog wilde natuur kamperen = je konditie verbeteren. 4 stille rustige weken door een nog wilde natuur. Retraite voor keerpunten in je leven.

 

Voor wie? Wat? Waar? Wanneer? die 4 weken retraite.
Eenvoudige ascese en natuurlijke mystiek
Natuurlijke spiritualiteit, meditatie en bezinning?
Ontwaken, verlichting, inzicht, .. wat is dat eigenlijk?
Je levensbalans opmaken 'ontwaken'?
Meer informatie over deze stiltereizen en hoe inschrijven.

 

4 weken meditatieretraite vasten en wandelen levensevaluatie.Voor Wie? Wat? Waar? Wanneer die levensevaluatie?

Voor wie? Voor jou als je, om welke reden dan ook, nood hebt aan een grondige levensevaluatie. Het nodig vindt alles eens bewust te laten worden, over je leven te bezinnen. Na een tragisch verlies van geliefden, een echtscheiding, burn-out of andere ervaring die je leven of manier van leven, in vraag stelt. Of omdat je op je werk niet (meer) gelukkig bent. Of, omdat je je vragen stelt over wat je roeping is. Of, je voor een belangrijke levenskeuze staat. Of, het belangrijk voor je is waar je de rest van je leven zinsvol kan aan besteden, Of, ..., ..., ... .

Wat? Elke zomer bieden we, sinds nu zo'n 25 jaar, de gelegenheid tot zo'n 4 weken, eventueel tot 40 dagen verlengbare, grote retraite. 4 weken (of 40 dagen) bergwandelen, vasten (we eten enkel het nodige) en je terugtrekken. 4 of 6 weken sober en eenvoudig leven als een heremiet in een prachtig nog wild gebergte: de Spaanse Pyreneeën.

Een spiritueel avontuur: niks commercieels voor pseudospirituele watjes maar een stiltereis naar binnen. Retraite, een vakantie besteden aan tot inzicht te komen, te ontwaken. Om je leven en wat je ervan maakt te laten uitklaren. Je kiest voor een bijzonder intensieve en ingrijpende spirituele ervaring: overgeleverd aan je eigen zelfredzaamheid, voorzichtigheid en betrouwbaarheid, het weer en de natuur. Rondtrekken, bezinnen en leven als een kluizenaar hoog in de bergen. Je leven laten bezinken, wakker worden.

28 dagen zijn nodig voor een blijvend duurzaam bewust worden.

Je uit alles terugtrekken de stilte en de eenzaamheid in. In je rugzak enkel het nodige. 4 weken of langer leven als een heremiet is - ook als is het in de zomer - een ingrijpende blijvend doorwerkende diepe spirituele ervaring. Herbronning voor je lichaam en je geest. Bergwandelen (1 dag op 3) afgewisseld met eenzaam kamperen in een zwerftentje in het stille verborgen hart van de bergen.
Waar? In de stilte en eenzaamheid van de nog wilde natuur tussen 2.000 en 3.000m in de massieven rond de eerste 3.000ers van de Spaanse Pyreneeën.  

 

retraitevakantie: meditatie en bezinnen in de bergen.Stilte, eenzaamheid, onthaasten, ascese en mystiek

De methode is zo eeuwenoud als simpel : 4 weken (een maancyclus) retraite. Je terugtrekken als een heremiet, 4 weken (eventueel zelf verlengbaar tot 40 dagen) stilte, eenzaamheid. Tot bezinning komen midden de wilde natuur. Weg van wat je hecht. Bevrijd, vakantie voor lichaam en geest.

Je onderhandelt en spreekt met je geliefden af om voor deze 28 dagen (of langer) retraite onbereikbaar te zijn. (Er is daar hoog in de bergen ver van alles geen bereik).

Stiltereis rondzwerven en leven als een kluizena(a)r(es) dat betekent o.m. : geen smartphone, mp3speler, radio, niets om te lezen of te schrijven, etc. Niets wat je retraite in alleenzijn en nietsdoen, niets wat de verdieping van je bewustworden door stilte- en natuurbeleving in de weg zou kunnen staan.  In je rugzak enkel het minimum: dat wat je ècht nodig hebt om warm en droog, beschermd tegen eventueel slecht weer, regen en koude, midden in nog wilde natuur te overleven.

Die eenvoudige ascese is al wat je nodig hebt om door ècht nietsdoen en alleenzijn tot stilte ervaring te kunnen komen. Die woordeloze stilte ervaring die zich, als je hem toelaat, vanzelf verder ontwikkelt tot besef, geweten en ontwaken (= het mystieke proces).

Natuurlijke fitness en gezondheidskuur:
Daar bovenop is deze levensbalansretraite en het door het hooggebergte ver van de belopen paden zwerven, kamperen en ontdekken een meest natuurlijke gezondheidskuur: Je komt er fit en in topform (sterker, leniger en met meer uithouding) minstens 5 kilo slanker en gespierder uit terug. Je eet minder dan je verbrandt. De lichamelijke inspanning van het bergwandelen (1 dag op 3) en de stimulerende bergomgeving verbeteren je lichamelijke conditie en weerstand.

Niets voor pseudo-spirituelen: Overgeleverd zijn aan de grillen van het weer, de natuur, de bergen in de nog wilde Pyreneeën nodigt je uit  -  dwingt je -   je voorzichtigheid, je zorg, je kracht, je zelfredzaamheid en je betrouwbaarheid te ontwikkelen. Ook dat zijn voorwaarden om spiritueel te kunnen groeien, te ontwaken. Spiritualiteit is niets voor watjes of egocentrische mensen. Spiritualiteit is groeien in lichaamsbesef, zelfredzaamheid, betrouwbare samenwerking, solidariteit, rechtvaardigheid en liefde.


4 weken natuurlijke ascese, meditatie, spiritualiteit en bezinning.Natuurlijke spiritualiteit, meditatie en bezinning.

Deze retraite, stiltereis is meditatievakantie: Als je je terugtrekt in nietsdoen en alleenzijn kun je alvast helemaal uitslapen, dromen, dagdromen, je lichaam tot rust laten komen, uit-rusten. Zo komt ook je geest tot rust. Die rust laat je toe opnieuw bewust te worden van een innerlijke stilte, die er altijd al in je was. Een soort gewoon aanwezig zijn = natuurlijke meditatie die spontaan inzet en tot bezinning brengt, je leven uitklaart.

Natuurlijke meditatie, spiritualiteit, levensbesef: Als je die zich vanzelf installerende bezinning door nietsdoen toelaat zich te verdiepen (= mediteren) begin je bewust te worden.
Bewust van hoe en wat je in je stilte lichamelijk ervaart, niets anders is dan jouw lichamelijke ervaring van je leven en je manier van leven. Je eigen lichamelijke ervaring van je manier van zien, denken, voelen, doen en laten.
 In je stilte duikt stilaan opnieuw je eigen geweten op. Je wordt bewuster.

Je vrij zwevende opmerkzaamheid begint te ontdekken hoe je je basisattitude, je kijk op jezelf, anderen, je omgeving en je leven, wat je al dan niet deed, doet en plant, ... lichamelijk ervaart. Hoe je - met jezelf, met wie op jouw rekent en met je leven zelf - omgaat, lichamelijk ervaart. Dat natuurlijke aangeboren lichamelijk ervaren besef, geweten, toelaten is spiritualiteit. Het laat je toe je lichaamsbesef, empathie en geweten te laten integreren tot inzicht. Tot lichamelijk aangevoelde noodzaak tot geluk: tot liefdevol verantwoordelijk omgaan met jezelf, je vrienden en relatie, je gezin, je werk, je bredere omgeving en de tijd die je waarschijnlijk nog hebt. Je bent niets anders dan je leven.

  

Ontwaken tot inzicht spirituele vakantie Pyreneeën

Ontwaken ? verlichting ? inzicht ?

28 dagen zijn nodig om je toe te laten tot dat lichamelijk besef te komen en het blijvend te kunnen gewaarworden.
Onthechting:
leven als een heremiet, stilte en nietsdoen, ver weg van alles, met enkel het nodige.
Confrontatie
met jezelf en je 'normale' manier van leven, zijn gevolgen en hoe het (=je) anders kan. Omgeven door enkel natuur, in de stilte van een prachtig wild gebergte, de Pyreneeën tussen 2.000 en 3.000 m.
Eenzaamheid Zo'n 28 dagen, een volledige maancyclus is om terug tot jezelf te komen uitermate efficiënt. Om als kluizenaar te herontdekken dat contemplatie, meditatie, levensbalans of spiritualiteit geen meditatietechnieken, bijzondere discipline of (niet per se) religie behoeven. Maar, met je aangeboren natuurlijke nood aan evenwicht tussen doen en nietsdoen, samen- en alleenzijn, met geboeide kinderlijke verwondering en een zinvol gelukkig leven te maken hebben.

Deze grote retraite laat je toe je aangeboren, natuurlijke processen - waar je niets kan voor doen maar enkel opnieuw kan toelaten - te herontdekken (eerste 2 weken). En, die ervaring te verdiepen door je eraan over te geven (tweede helft). Onze 'normale' op consumptie- en virtuele communicatie gerichte westerse manier van leven, van omgaan met elkaar, van werken en bezig zijn, verdringt die aangeboren helingsprocessen. Je krijgt geen tijd meer voor dat gewaarworden dat je toelaat je lichamelijk welbevinden, je leven en je doen en laten, je al dan niet gelukkig zijn, te ervaren. Zo'n stilteretraite biedt je de gelegenheid af te dalen naar de woordeloze kern van jezelf, je leven gewaar te worden, te bezinnen. Daarin te verwijlen, tot onbevooroordeeld waarnemen, inzicht en ontwaken te komen.

Door deze bijzonder intensieve retraite, schenk je jezelf de tijd die nodig is. Nodig om te herontdekken hoe je die natuurlijke helende processen door nietsdoen opnieuw kan toelaten. 4 weken maakt zelfs dat het daarna - ook in je gewone leven - makkelijk vanzelf gaat.
Dat helpt je je lijf, je leven en de mensen waar je mee leeft opnieuw als aspecten van één geheel te ervaren. Zo krijg je weer zicht op je leven als een geheel met een einde, een tijd. En, van waar je nu in je levenstijd staat. Dat besef brengt je tot ontwaken: tot inzicht in je natuurlijke behoefte aan liefdevol verantwoordelijk omgaan met jezelf, je geliefden, je omgeving en die tijd die je rest = je leven.

 

ascese, contemplatie, meditatie en mystiek in stiltehuis Pyreneeën.Levensbalans, zelfconfrontatie, zelfevaluatie.

Zo'n kampeertocht naar je innerlijke stilte toelaten - omgeven door enkel natuur, wijdse vergezichten, prachtige bergmeren, bloemenpracht, ruwe rotsen, verrast door gemsen en marmotjes misschien zelfs een beer - dekanteert in 4 weken je leven vanzelf. Retraite in de stilte van de natuur concretiseert je denken. Hoe je je leven lichamelijk beleeft, wordt je bewust.  Tijdens deze meditatievakantie kan onopgelostes weer naar boven komen, je vergeten idealen, oorspronkelijke levensdroom, je roeping, ... .

Bewustworden en blijven, geweten. Tegelijk vermengen je dromen, dagdromen, gewaarworden en denken weer tot een oorspronkelijker concreter ervaren dat met je lichamelijke beleving rekening houdt. Je geweten duikt op en evalueert vanzelf je leven. En dat volgens je bloedeigen criteria: volgens hoe je je leven ècht beleeft, lichamelijk ervaart. En of dat goed en juist aanvoelt? Of, je bijsturing nodig heeft?

Je begint te merken dat je niets kan doen om 'meer' of 'minder' verbonden te zijn met wie en wat je omringt. Je begint te beseffen dat je er via je kijk en omgang sowieso één mee bent. Dat de sfeer van je leven samenvalt met de sfeer van je manier van waarnemen, denken en handelen (= je 'geest', je mentaliteit, je stijl). Dat jouw manier van omgaan met wat en wie je ontmoet, de gevolgen daarvan, je beleving (en zo je geluk) bepaalt. Je begint te begrijpen wat vroegere kluizenaars zo boeide.

 

4 weken om te ontdekken wat 'ontwaken' ècht is.4 weken stilte, natuurlijke meditatie en levensbalans praktisch:

Begeleiding: Richard van Egdom. Richard is docent fenomenologie van lichaamsbesef, persoonlijke, morele en spirituele ontwikkeling en wat 'ontwaken' wordt genoemd, aan de school voor voorgezette opleiding van de universiteit Lille2 (Rijsel). Hij is ook een ervaren bergwandelgids, existentieel analyst, opleider en supervisor existentiële analyse.
Financiële voorwaarde:
meedoen.
Materiaal: Je hebt een zwerftentje en kampeermateriaal nodig. Wat je ècht nodig hebt en wat niet, zodat je rugzak zo licht mogelijk weegt, krijg je op een lijstje bij je inschrijving toegestuurd.

 Deelnemingsvoorwaarden:

1. Enkel voor jou als je je grondig en diepgaand over je leven (= je lijf, je relaties, je gezin, je werk, je carrière, je vrije tijd en hoe je dat samen organizeert) wil bezinnen en tot inzicht komen.
2. Een Body Mass Index tussen 21 en 25, niet minder, niet meer, en de voor eenzaam kamperen in het gebergte nodige lichamelijke conditie en zelfredzaamheid.
3. Met je geliefden onderhandeld hebben en met ze tot een voor iedereen goede ruil zijn gekomen. Zodat ze je deze 4 weken (of langere) onbereikbare afwezigheid kunnen schenken.
4. Om ècht te kunnen inschatten wat 4 weken autonomie hoog in nog wilde bergen betekent en wat de nodige konditie, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheidzin inhouden: sinds minstens 1 jaar lid zijn en deelgenomen hebben aan minstens 1 introductie 14-daagse.  Die is een "spirituele survival training" en introductie. Een introductie tot halfvasten, natuurervaren, stilte- en eenzaamheid beleven, herontdekken van je aangeboren meditatie- en bewustwordingsprocessen, eenzaam kamperen en hooggebergte trekking.
5. Last but not least: deelname is op eigen risico.

Meer info? Bel Richard +33 626 99 33 11  of mail richard@stiltehuis-pyreneeen.org

Print Friendly and PDF  

spirituele vakantie en stilte in de Pyreneeën  contemplatie, ascese en mystiek: spirituele retraitevakantie Pyreneeën  spirituele vakantie: vasten, wandelen en mediteren in de bergen