stiltehuis
een plaats om tot rust te komen, een tweede thuis in de natuur, voor onthaasten, bezinnen en herbronnen

Meditatie, wat is spiritualiteit?

Mediteren is een natuurlijk aangeboren proces. Het zet vanzelf in als je je - voldoende uitgeslapen en uitgerust - terugtrekt uit activiteit en contact in nietsdoen en alleen zijn. Dan dekanteert je dag, je week, je levensperiode, je leven. Vanzelf. Zoals voor slapen en dromen en dagdromen kan je niets doen om dat natuurlijke lichamelijk ervaren bewustworden, te doèn komen. Je kan het wel beginnen toelaten. Mediteren is noodzakelijk voor maar is geen spiritualiteit. Daarvoor zijn ook kritisch denken en het leren oplossen van existentiële problemen waar je leven je voor stelt. Enkel zo kom je tot wijsheid.

Wat is de essentie van spiritualiteit?
Wat is bewust worden?

 

Natuurlijke meditatie? Natuurlijke spiritualiteit? Aangeboren natuurlijke herstelprocessen.

Wat fenomenologie van de essentie van spiritualiteit.

Natuurlijke meditatie behoeft geen concentratie, geen focussen, geen inspanning, geen bijzondere houding, geen training. Het gaat om iets aangeboren en heel natuurlijk: ontspannen van je lichaam en geest, loslaten, gewoon aanwezig zijn. Je ervaart dan je innerlijke stilte, je komt tot rust, herbront en herstelt. Meditatie is een natuurlijk, aangeboren, boeiend helingsproces. De oorspronkelijke basis van alle religies.

Baby's en kleuters kennen die natuurlijk verwonderde geboeide houding nog. Door op te groeien in een omgeving waar zo niksen niet mag, vreemd gevonden wordt, waar je je moet concentreren en doen  ... raak je dat weldoende en herstellende natuurlijke zomaar aanwezig zijn, jammer genoeg, kwijt. Je raakt overaangepast, gespannen, krijgt mogelijk spierspanning gerelateerde klachten, denkt constant. Je houding verliest haar natuurlijke eutonische aanwezigheid. Je houdt je.

Stilte, eenzaamheid, onthaasten, eenvoud, natuur, rust ... volstaan om je natuurlijke innerlijke stilte spontaan te herontdekken. Je hoeft er niets voor te doen. Je kan je innerlijke stilte niet doen komen. Je kan hem, zoals je slapen, siësten of dromen, alleen maar opnieuw toelaten. De processen die ermee gepaard gaan verwonderd herontdekken en zich laten ontwikkelen. Van hun weldaad en herbronnende kracht genieten. Opnieuw één worden met je lichaam, je omgeving en je leven. Weer één worden, heel.

Je wordt zo opnieuw bewust van je lichamelijkheid. Dat je wat je meemaakt, hoe je ermee omgaat en de gevolgen daarvan, doorlopend lichamelijk ervaart en beleeft. Dat maakt je bewuster, je begint te beseffen. Je herontdekt dat alleenzijn en nietsdoen even belangrijk zijn als alleen bezig zijn, samen nietsdoen en samen bezig zijn.

Natuurlijke spiritualiteit, besef en daar naar handelen, wijzer worden, komt door die stiltebeleving vanzelf. Je wordt opnieuw één met het lichaam dat je bent en met zijn geschiedenis = je leven, je perspectief. Je herontdekt dat je door je zintuigen en hoe je zo je omgeving waarneemt ook één bent met je omgeving, hem omvat. Dat je omgeving en de mensen erin onscheidbaar zijn van je waarneming. Dat je stoelend op je manier van waarnemen en denken, handelt. En, je je zo de al dan niet gelukkige gevolgen daarvan zelf bezorgt. In stilte en eenzaamheid wordt je er opnieuw bewust van dat je maar één leven hebt. En dat je leven de enige tijd, eigenlijk het enige 'tout court', is wat je bent. Je wordt bewust van wat je tot nu toe gedaan hebt en hoe je dat lichamelijk ervaart en beleeft. Je ontwaakt.

Natuurlijke spiritualiteit lijkt dus wel heel erg op gewoon wijs worden en daarnaar leven. Je realiseert je weer de natuurlijke éénheid van je lichaam, je omgeving en je leven. Je wordt vrij om bewust lichamelijk te ervaren hoe je conflicten waar je zelf in betrokken bent, waarneemt. Hoe je waarneming je belevingen en je ermee omgaan bepaalt. Zo wordt je vrij om te merken of en hoe je zo je problemen al dan niet op  een manier oplost waar je omgeving, jezelf en je leven - lichamelijk ervaren - gelukkiger van wordt.

Bewust worden?

Bewust worden is je groeiend lichamelijk gewaar geworden besef . Besef van hoe je mentaliteit je waarneming richt, je denken organizeert, je doen en laten bepaalt. Ook je omgang met anderen en situaties oriënteert. Beïnvloedt met wie je omgaat en waar je aan meedoet, aan wat voor samenleving je meewerkt, etc., etc., etc., ... . Kortom hoe je geest je samenleven richt. Door dat meer en meer gewaar te worden kom je vroeg of laat tot inzicht. Je beseft dat leven niets anders is dan je leven en je manier van samenleven, beleven.

Inzicht, ontwaken, is er bewust van worden dat je niet kan weten of hoe je mensen, dingen en situaties, ... , waarneemt, beleeft, erover denkt of ermee omgaat, waar of juist is. Inzicht is bewust worden dat je enkel kan ervaren of je mentaliteit die je waarneming, beleving, denken, voelen, houdingen, doen en laten - kortom je leven - bepaalt, gelukkiger maakt. Dat ervaar je door de gevolgen ervan voor je leven en dat van met wie je omgaat. Je beleeft je leven en de sfeer ervan lichamelijk.

Zo krijg je opnieuw een geweten: Het dringt tot je door dat je - hoewel je die manier van leven hebt meegekregen door je genen, opvoeding, omgeving, of wat dan ook - je de enige bent die daar in jouw leven verantwoordelijk kan mee omgaan. Je attitudes kan bijsturen. Zo dat die manier van leven, je geest, je mentaliteit, die sfeer die je uitstraalt, meer geluk in dat ondeelbare geheel - van jezelf, je lichaam, je waarneming en denken, je omgeving en je leven - brengt. Je wordt er je bewust van dat je innerlijke stilte weer toelaten, je opnieuw een geweten bezorgt.

Zo kan je bewust en verantwoordelijk toetsen en bijsturen hoe jij - door je leven - tegelijk lijfelijk welbevinden, betrouwbare samenwerking, loyaliteit, rechtvaardigheid en duurzame vriendschap en liefde in je leven kan brengen en beleven.
Samengevat: de boom kent mijn aan zijn vruchten, onze geest herkennen we aan wat we in de wereld zetten en hoe we dat lichamelijk ervaren. Meer ...

Print Friendly and PDF

onthaasten >  natuurlijke meditatie, bewustworden, inzicht en geweten.      Ontwaken, inzicht komt door onthaasten en eenvoud.      spiritualiteit, stiltebeleving,contemplatie en meditatie in de bergen.